Анотация: Актуалността на темата визира възможностите за характеристика на взаимоотношенията между родителите и децата чрез проучване на житейските възпитателни ориентации на съвременното семейство.

Цел на обучението: Запознаване със спецификата в съставянето и апробацията на анкетно проучване на семейния възпитателен потенциал.

Очаквани резултати: Усвояване на компетентности за проучване на възпитателните ориентации на родителите и фамилните интеракции в контекста на: ценностните ориентации и житейските приоритети на родителите и децата; целите на възпитание, социалното поведение на детето и проектите за развитието.


Анотация: Актуалността на темата визира възможностите за характеристика на взаимоотношенията между родителите и децата чрез проучване на житейските възпитателни ориентации на съвременното семейство.

Цел на обучението: Запознаване със спецификата в съставянето и апробацията на анкетно проучване на семейния възпитателен потенциал.

Очаквани резултати: Усвояване на компетентности за проучване на възпитателните ориентации на родителите и фамилните интеракции в контекста на: ценностните ориентации и житейските приоритети на родителите и децата; целите на възпитание, социалното поведение на детето и проектите за развитието.


Анотация: Актуалността на темата визира възможностите за характеристика на взаимоотношенията между родителите и децата чрез тестови методики.

Цел на обучението: Запознаване със спецификата в апробацията на тестове за диагностика на фамилните интеракции.

Очаквани резултати: Усвояване на компетентности за диагностика на семейните отношения в контекста на: тестове за проучване отношението на родителя към детето; проективни методики за проучване на интеракциите и личностните характеристики на децата.